GEMS VE STEM EĞİTİMİ | Akpınar Anaokulu
r
post image

GEMS VE STEM EĞİTİMİ

STEM; Science(Fen Bilimleri) ile Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve de Mathematics (Matematik) alanlarını kapsayan bir yaklaşım türüdür. STEM eğitimi, okul öncesinden başlayıp; doktoraya kadar tüm eğitim kademelerini kapsayabilir.

STEM Eğitimleri Ne İşe Yarar?

STEM yaklaşımı; fen, mühendislik, teknoloji ve matematik gibi; önemli alanları içerir. Bu dört önemli disiplini bütünleştirerek; gerçekçi, işbirliğine dayalı, daha düşünce odaklı ve de problem çözmeyi teşvik eden öğrenme deneyimini sağlar. İyi planlanmış, teşvik edici, gelişimsel açıdan uygun bir STEM etkinliği; okul öncesi dönemdeki çocukların da gelişimsel yönlerine dikkat çekmektedir.

Okul öncesi STEM eğitimlerinin, çocuklara birçok faydası vardır. Özelikle bu çağda, çocukların yaratıcılık seviyelerinin son derece yüksek olduğu; pek çok araştırmayla saptanmıştır. STEM eğitimi, yaratıcılığı besleyen ve destekleyen önemli yaklaşımlardan birisidir.

STEM felsefesi; araştırarak, problem çözerek ve sorular sorarak öğrenen okul öncesi dönemi çocuklarının birer araştırmacı olarak doğduğunu savunmaktadır. Dahası, programlar; model açısından sarmal yaklaşımdadır ve de eklektiktir. Gelişim düzeyleri, ilgi alanları ile ihtiyaçlarına göre; tüm alanlarda çocukları geliştirmeyi amaçladığından dolayı, ilerleyici bir özelliğe sahiptir. Benzer bir şekilde, gelecekteki anlayışları belirlemek için; önbilgilere dayanan hiyerarşik yapılar da, STEM konuları için bir temel oluşturmaktadır.

Okul öncesi eğitim müfredatı, çocukların eleştirel düşünebilmelerine, planlama yapabilmelerine, kendilerini ifade etmelerine izin verir. Ayrıca; sorgulama yapmalarına ve de oyun odaklı öğrenmelerine, çok büyük önem verir. Benzer bir şekilde; ilk deneyimlerini, aktif katılımcılık yoluyla öğrenmeyi destekleyecek oyun temelli öğrenme yaklaşımları; okul öncesi eğitiminde STEM uygulamaları için, uygun yollardandır.

Öğretmenlerce detaylı planlanmış STEM deneyimleri, çekirdek kavram ve becerilere de dayalı olarak planlanır ve sunulur. İdeal bir etkinlik programı oluşturulur. Ardından, çocukların teorilerini keşfetmelerine ve de yansıtmalarına izin verildiğinde; etkili öğrenme deneyimleri oluşturulabilir.

STEM eğitimindeki bazı ortak ilkeler benimsenmiştir. Yapılan çalışmalar, STEM eğitimi ile uyumlu olan bu ilkelerin; okul öncesi eğitimi programı içeriğine ne ölçüde yansıdığı gibi sorulara yanıt sunmaktadır. Araştırmalar bütünüyle incelendiğinde, okul öncesi eğitim müfredatında yer almakta olan pek çok kazanım ve gösterge; STEM yaklaşımları ile benzer özelliklerdedir.

Hemen Bizimle İletişime Geçin

Bir sorununuz mu var ? Ya da bir görüşünüzü bize beyan mı etmek istiyorsunuz ? Alttaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.